ฝ้า คืออะไร ?

ฝ้า คือความผิดปกติของเซลล์สร้าง หรือ ผลิตเม็ดสี (melanin) มากกว่าปกติ มีการสร้างเม็ดสีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีปัจจัยมากระตุ้นเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และมักพบได้ในคนเอเซียมากกว่าชาวตะวันตก หรือผู้ที่มีผิวคล้ำ (dark skin type)

ลักษณะของฝ้า

เป็นปื้นสีดำ หรือน้ำตาล หรือเทา  มักพบบริเวณส่วนนูนของใบหน้า เช่น โหนกแก้ม แก้ม หน้าผาก ขมับ มักเป็นเท่าๆกัน2ข้าง

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดฝ้า

  • แสงแดด เป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นเซลล์สร้างเม็ดสี ให้สร้างเม็ดสีเพิ่มมากขึ้น
  • การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน เช่น ภาวะการตั้งครรภ์ วัยใกล้หมดประจำเดือน พบว่าทำให้ฝ้าเข้มขึ้นได้
  • ยาบางประเภท เช่น ยาคุมกำเนิดที่ประกอบด้วยฮอร์โมน โปรเจสเตอโรน และ เอสโตรเจน
  • มีการเพิ่มขึ้นของสาร VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) ในเส้นเลือด
  • ปัจจัยอื่นๆ เช่น เครื่องสำอาง ยาบางชนิด ภาวะไทรอยด์ต่ำ พันธุกรรม

การรักษาฝ้า

ฝ้า เป็นปัญหาผิวหนังที่เป็นปัญหาเรื้อรัง และยังรักษาไม่หายขาด แต่สามารถทำให้ดีขึ้นได้ จางลงได้ ด้วยการ

  • การทาครีมกันแดด และปกป้องแดด เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด
  • การทำเลเซอร์ เพื่อขจัดเม็ดสีส่วนเกินและลดการทำงานของเซลล์สร้างเม็ดสี
  • การทาครีมที่ช่วยยับยั้งการทำงาน หรือการผลิตของเม็ดสี ซึ่งควรอยู่ในความควบคุมของแพทย์
  • การรับประทานยา และฉีดยาบริเวณฝ้า เพื่อลดปริมาณเม็ดสีส่วนเกิน และยับยั้งกระบวนการเกิดฝ้า

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีหนึ่งวิธีใดที่สามารถรักษาฝ้าได้หายขาดถาวร การรักษาแบบผสมผสานหลาย ๆ วิธี
จะช่วยควบคุมและยับยั้งการเกิดฝ้าได้ดีที่สุด