คุณรู้หรือไม่ว่า…หลุมสิวมีกี่แบบ ⁉

1⃣ ROLLING SCAR
ลักษณะโค้ง ตื้น ฐานของหลุมไม่ลึก
หลุมสิวลักษณะนี้จะตอบสนอง
การรักษาได้ดีที่สุด

2⃣ BOXED SCAR
ลักษณะจะมีขนาดใหญ่ ฐานเป็นสี่เหลี่ยม
มีลักษณะแข็งตึง เพราะมี พังผืด (Fribosis)
เกาะอยู่ หลุมลักษณะนี้ มักทำเลเซอร์
ควบคู่กับการทำ Subcison

3⃣ ICE PICK SCAR
เป็นหลุมที่ รักษายากที่สุด เนื่องจากฐานหลุม
จะค่อนข้างลึกและแคบ ส่วนปากหลุมกว้าง
ต้องใช้ระยะเวลา 4-6 ครั้ง ในการรักษา