ในการรักษา “แผลเป็นนูน” ทางคลินิกจะใช้ Quadrostar Pro Yellow Laser ในการรักษาค่ะ
เลเซอร์ตัวนี้จะทำให้เส้นเลือดที่มาเลี้ยงแผลเป็นฝ่อลง และกระตุ้นให้ผิวหนังหลั่งสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใย
คอลลาเจนที่ผิดปกติ

โดยทั่วไปต้องทำการรักษาเดือนละ 1 ครั้งติดต่อกันหลายครั้ง ขึ้นกับความนูนของแผล และตำแหน่งของแผลเป็นนูน

ถ้าแผลนูนมาก อาจต้องทำการรักษาควบคู่กับการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าในแผลเป็นด้วย ทันทีหลังจากทำเลเซอร์เสร็จค่ะ