ไฝ บริเวณไหน ที่ควรเอาออก ?

       คำตอบ :ไฝตามฝ่ามือฝ่าเท้า ✋✋👣เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งของเซลล์ที่สร้างเม็ดสี (Melanoma)

👩‍🦰👩‍🦰ไฝ แบบไหนที่เรียกว่าไม่ดี ?

A – asymetry         ไม่สมมาตร กลม มน

B – border              ขอบไม่ชัดไม่เรียบ ขรุขระ

C – color                 สีไม่สม่ำเสมอ ไม่เนียน มีมากกว่า 3 สี

D – diameter           ขนาดใหญ่กว่า 6mm หรือ 1/4 นิ้ว

E – evolving            มีการเปลี่ยนแปลง เช่น โตเร็ว มีขุย มีเลือดออก มีแผลบนไฝ

หากพบความผิดปกติ ข้อใดข้อหนึ่ง  แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ค่ะ