Seborrheic Dermatitis หรือรังแคผิวหนังอักเสบ
โรคนี้มีลักษณะเป็นผื่นแดงบริเวณหว่างคิ้ว ข้างจมูก หลังหู และที่หนังศีรษะ โดยยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ถูกกระตุ้นได้ โดยฝุ่นละออง PM 2.5
➡️ การทาครีมบำรุงอย่างสม่ำเสมอและทากันแดดเป็นสิ่งจำเป็นมาก
➡️ พักผ่อนอย่างเพียงพอดูแลร่างกายให้แข็งแรง
➡️ หลีกเลี่ยงภาวะเครียด เพราะจะทำให้โรคเป็นมากขึ้น
➡️ หากไม่สามารถคุมอาการได้แนะนำพบแพทย์ผิวหนังนะคะ